Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քերիթ

Գ Թագավորաց 17:3
Գ Թագավորաց 17:5
Քերիթ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: