Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քովրասան

Ա Թագավորաց 30:30
Քովրասան բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: