Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քորազին

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 11:0
Մատթեոս 11:21
Ղուկաս 10:13
Քորազին բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: