Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քուն

Ա Մնացորդաց 18:8
Քուն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: