Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քօղօն

Ունիկալ բառեր


Հեսու 15:51
Հեսու 21:15
Քօղօն բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: