Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Ինչպե՞ս տեղադրել իմ կայքում

Ձեր կայքում տեղադրելու համար պետք է կատարել հետևյալ քայլերը՝
  1. Ընդգրկել հետևյալ HTML նկարագրությունները կայքի head-ում:
    <script src='http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js' type='text/javascript'></script> <script src='http://bible-links.org/js/bible.min.js' type='text/javascript'></script> <link href='http://bible-links.org/css/bible.min.css' type='text/css' rel='stylesheet' media='all'></link>
  2. Ընդգրկել հետևյալ HTML նկարագրությունը ցանկալի տեղում (օրինակի համար վերցնենք Հովհաննես 3:16-ը):
    <div class='bible_verse'>Հովհաննես 3:16</div>
Արդյունքը պետք է լինի նման հետևյալին՝
Հովհաննես 3:16
Շուտով կավելացվի նաև արդյունքի ոճը և կարգավորումները փոփոխելու նկարագրությունները: