Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Երաժշտական

ԱլամօթԱյէլէթ-ՀաշահարէտութլէանօթկիթթիթՄախալաթմութլաբբէննխիլօթնկինօթշիկկայօնշօշանիմշուշան-էդութ