Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Անտիպատրիս

Գործք Առաքելոց 23:31
Անտիպատրիս բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: