Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ասասանթամար

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 14:7
Բ Մնացորդաց 20:2
Ասասանթամար բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: