Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ասարենան

Թվոց 34:9
Ասարենան բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: