Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ասուրի

Ունիկալ բառեր


Թվոց 24:24
Բ Թագավորաց 2:9
Ասուրի բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: