Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Աւիմ

Հեսու 18:23
Աւիմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: