Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գադերօթայիմ

Հեսու 15:36
Գադերօթայիմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: