Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գաղղիմ

Ունիկալ բառեր


Ա Թագավորաց 25:44
Եսայիա 10:30
Գաղղիմ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: