Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Գովզան

Ունիկալ բառեր


Դ Թագավորաց 17:6
Դ Թագավորաց 18:11
Դ Թագավորաց 19:12
Ա Մնացորդաց 5:26
Եսայիա 37:12
Գովզան բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: