Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Եհովա-շամմա

Եզեկիել 48:35
Եհովա-շամմա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: