Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ենհասոր

Հեսու 19:37
Ենհասոր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: