Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թանաք

Ունիկալ բառեր


Հեսու 12:21
Հեսու 17:11
Հեսու 21:25
Դատավորաց 1:27
Դատավորաց 5:19
Գ Թագավորաց 4:12
Ա Մնացորդաց 7:29
Թանաք բառը հայտնաբերվել է 7 տեղում: