Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Թելասար

Դ Թագավորաց 19:12
Եսայիա 37:12
Թելասար բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: