Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կեսարիա (1 - 10 / 18)

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 16:13
Մարկոս 8:27
Գործք Առաքելոց 8:40
Գործք Առաքելոց 9:30
Գործք Առաքելոց 10:1
Գործք Առաքելոց 10:24
Գործք Առաքելոց 11:11
Գործք Առաքելոց 12:19
Գործք Առաքելոց 18:22
Գործք Առաքելոց 21:8
Կեսարիա բառը հայտնաբերվել է 18 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 18
Հաջորդ
Վերջ