Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կէիլայի

Ա Թագավորաց 23:1
Ա Թագավորաց 23:5
Ա Թագավորաց 23:10
Ա Թագավորաց 23:11
Ա Թագավորաց 23:12
Ա Մնացորդաց 4:19
Նեեմիա 3:17
Նեեմիա 3:18
Կէիլայի բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: