Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կղօդա

Գործք Առաքելոց 27:16
Կղօդա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: