Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մագդող

Ունիկալ բառեր


Ելից 14:2
Թվոց 33:7
Երեմիա 44:1
Երեմիա 46:14
Եզեկիել 29:10
Եզեկիել 30:6
Մագդող բառը հայտնաբերվել է 6 տեղում: