Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Յանովէ

Ունիկալ բառեր


Հեսու 16:6
Հեսու 16:7
Դ Թագավորաց 15:29
Յանովէ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: