Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սաղաբիմ

Գ Թագավորաց 4:9
Սաղաբիմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: