Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սանիր

Ունիկալ բառեր


Երկրորդ Օրինաց 3:9
Ա Մնացորդաց 5:23
Երգ երգոց 4:8
Եզեկիել 27:5
Սանիր բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: