Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սարթան

Հեսու 3:16
Գ Թագավորաց 4:12
Գ Թագավորաց 7:46
Սարթան բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: