Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սենա

Ա Թագավորաց 14:4
Սենա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: