Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Սովրեկ

Դատավորաց 16:4
Սովրեկ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: