Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Տեբաթ

Ա Մնացորդաց 18:8
Տեբաթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: