Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Քերեթ

Ա Թագավորաց 30:14
Քերեթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: